SPOKOJNIE, ODPRĘŻ SIĘ..

 Kinezyterapia – ćwiczenia     w odciążeniu

 

Cennik

Kinezyterapia – ćwiczenia w odciążeniu

15 minut zabiegu 6,00 zł

Kinezyterapia polega na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń, które mają za zadanie poprawić stan zdrowia pacjenta i przywrócić mu jak największą sprawność, która będzie mu umożliwiała dalszą rehabilitacje. Zabiegi kinezyterapii można podzielić na miejscowe i ogólne. Czym zatem różnią się od sobie ćwiczenia kinezyterapii? Ćwiczenia miejscowe dotyczą bezpośrednio zmienionego chorobowo narządu, zaś ćwiczenia ogólne składają się z zabiegów kinezyterapii, które dotyczą też części ciała nieobjętych chorobą. Wśród miejscowych ćwiczeń kinezyterapii wyróżnia się kilka rodzajów ćwiczeń. Zalicza się do nich zatem ćwiczenia bierne, które polegają na tym, że są one wykonywane przez kinezyterapeutę lub też specjalistyczną aparaturę bez czynnego udziału chorego. Kolejny rodzaj ćwiczeń kinezyterapii to ćwiczenia czynne, czyli takie, które pacjent wykonuje samodzielnie. Połączeniem tych dwóch rodzajów ćwiczeń są ćwiczenia czynno – bierne. Ponadto, jeszcze jednym zabiegiem kinezyterapii są ćwiczenia izometryczne, w przebiegu których dochodzi do czynnego napinania mięśni bez zmiany ich długości. Wyróżnia się także ćwiczenia w odciążeniu, w przebiegu których do wykonania ruchu dochodzi przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała. Jeszcze jednym rodzajem ćwiczeń miejscowych są ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni zdrowej kończyny wspomaga prace osłabionych mięśni. Do ćwiczeń miejscowych kinezyterapii zalicza się również wyciągi i ćwiczenia oddechowe. Jeśli zaś chodzi o ogólne zabiegi kinezyterapii, to obejmują one ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia gimnastyki porannej oraz sport inwalidów.

Z jakich wskazań pacjent jest kierowany przez swojego lekarza prowadzącego na zabiegi kinezyterapii?

Leczenie ruchem jest tak naprawdę wykorzystywane w bardzo wielu różnych przypadkach. Przede wszystkim leczenie ruchem jest stosowane w przypadku chorób układu ruchu. Znajduje ono zatem miedzy innymi zastosowanie u osób z wadami postawy, w przypadku złamań kończyn oraz ich amputacji, jak również u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, z bólami reumatoidalnymi, u osób z bólami kręgosłupa oraz niedowładami i porażeniami kończyn. Zabiegi kinezyterapii są również stosowane u pacjentów z chorobami układu krążenia. Wykorzystywane są one zatem u osób leczących się z powodu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z problemami zakrzepowo – zatorowymi, u osób z chorobą wieńcową oraz po udarze. Ćwiczenia kinezyterapii stosowane są też u chorych ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona oraz często również w przypadku innych chorób układu nerwowego. Kinezyterapia jest też bardzo potrzebna u niektórych pacjentów po leczeniu choroby nowotworowej, miedzy innymi stosowana jest ona u kobiet po mastektomii celem zapobiegania powstawania obrzęków oraz przykurczy. Zdarza się też, że zabiegi kinezyterapii działają bardzo korzystnie w sytuacji, kiedy pacjent cierpi z powodu odmy opłucnowej, niedodmy płuc oraz innych poważnych chorób płuc i klatki piersiowej, jak różnego rodzaju deformacje i urazy klatki piersiowej.

W jaki sposób leczenie ruchem może wywierać korzystny wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu?

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, może wywierać korzystny wpływ praktycznie na wszystkie narządy i układy naszego organizmu. Właściwe ćwiczenia bardzo korzystnie działają przede wszystkim na układ ruchu.

Dzięki zabiegom kinezyterapii pacjent ma możliwość zachowania pełnego ruchu w stawach lub też zwiększenia zakresu tego ruchu, jeśli wcześniej z jakiegoś powodu był on ograniczony. Ponadto, ćwiczenia bardzo dobrze wpływają na funkcje mięśni, bowiem zwiększają ich siłę i masę oraz korzystnie wpływają na elastyczność i sprężystość więzadeł oraz torebek stawowych.

Jeśli chodzi o układ krążenia, to właściwie dobrane ćwiczenia kinezyterapii zdecydowanie poprawiają jego sprawność oraz wydolność. Właściwie prowadzone ćwiczenia oddechowe potrafią też zwiększyć pojemność płuc oraz nauczyć pacjenta właściwego oddychania, co nie pozostaje bez wpływu na prawidłowe działanie całego układu oddechowego.

Czy każdy może wykonywać u pacjenta zabiegi kinezyterapii?

Nie. Wykonywać zabiegi kinezyterapii może u pacjenta jedynie wykwalifikowany personel medyczny, bowiem jeśli takie ćwiczenia są wykonywane przez przypadkową osobę lub osobę po jedynie ukończonym weekendowym kursie fizykoterapii, to mogą one być dla pacjenta zdecydowanie bardziej szkodliwe niż gdyby nie były one wykonywane w ogóle. Zatem ćwiczenia i zabiegi kinezyterapii powinien wykonywać z pacjentem tylko wyszkolony fizykoterapia lub lekarz rehabilitacji. Tacy specjaliści bowiem doskonale znają się na swojej pracy, znają bowiem dzięki studiom medycznym anatomię i fizjologię ludzkiego organizmu, dzięki czemu są w stanie dokładnie wytłumaczyć pacjentowi na czym polega dane ćwiczenie i jak je wykonywać, aby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny bez doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, co mogłoby się zdarzyć, gdyby takie ćwiczenia były wykonywane w asyście osoby nie do końca kompetentnej.

Pamiętaj, kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, to bardzo ważna gałąź medycyny. Dzięki bowiem właściwie prowadzonym i dobranym ćwiczeniom kinezyterapii stan zdrowia pacjenta może ulec znacznej poprawie, dzięki czemu będzie on mógł zostać poddany dalszej rehabilitacji umożliwiającej mu powrót do codziennego, normalnego funkcjonowania.

error: Nie kopiuj!!
Skip to content